SAMLINGEN


.

Samlingen 

Samlingen viser Brandvæsenets udvikling fra midten af 1800-tallet frem til i dag. Du kan se håndkraftsprøjter fra de gamle sprøjtehuse og motordrevne brandbiler – bl.a.

Nordeuropas ældste danskbyggede automobilsprøjte fra 1919, Triangel-sprøjter fra 1930-erne og en officersvogn fra 1946.

Der er utallige genstande fra brandspande og slanger af læder over brandhager, brandhaner, strålerør, uniformer, røgmasker til beskyttelsesdragter.

Desuden et omfattende arkiv med kildemateriale.

 Historie

1902-1909

Gentofte brandvæsen blev oprettet 17 maj 1902 med frivilig mandskab i de 6 forskellige sprøjtehuse.

Sprøjtehusene låg i Gentofte, Ordrup, Skovshovede, Hellerup, Jægersborg og Vangede.

I Hellerup, hvor der fandtes bymæssig bebyggelse med høje huse, blev der anskaffet en 26 fods redningsstige, og i 1905 benyttede Hellerup Brandkorps 2 motorcykler til brandudrykninger. 

I 1905 fik Brandvæsnet et Udrykningsautomobil og i 1907 endnu et automobil udstyret med motordreven pumpe. Denne automobilsprøjte var den første i Danmark og vakte stor opmærksomhed.

1909-1939 Hellerupvej 5b

I 1909 opførtes en Brandstation på Hellerupvej, og i 1911 anskaffedes en Dennis Automobilsprøjte af engelsk Fabrikat. 

De frivillige korps afløstes nu af fastansatte brandmænd, der dog kun havde dette hverv som bierhverv. Det var fortrinsvis håndværkere, der havde deres daglige beskæftigelse i brandstationens nærhed.
I 1919 blev brandstationen udvidet, og materiellet blev suppleret med endnu en sprøjte og en 25 m høj automobilstige.

 

Mere historie

Hent dokument omhandlende den nye brandstation på Bernstorffsvej 159 fra 1939

Andre museer
Se listen over andre brandmuseer på beredskabsinfo´s hjemmeside 

GALLERI

EVENTS (Picasa)

 


.

Oversigt